Ileana Zelea Codreanu – Vas cu flori

,

- ulei pe pânză

– 49/59

-semnat

€450